van 'stand alone' leerkracht naar een teamspeler

Samen verantwoordelijk zijn, verdelen van taken en rollen, inzetten van talenten en expertise en dagelijks werkvloer overleg maakt van de stand alone leerkracht een echte teamspeler. Samenwerken is dan meer dan samen een project voorbereiden en uitvoeren. Het gaat om samen onderwijs voorbereiden, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Zo krijgt het leren van elkaar een structuur en worden een team en de individuele leden beter. Vergaderen wordt werkvloer overleg waar dagelijks over de onderwijspraktijk gesproken wordt, waar de dag geëvalueerd en de dag van morgen voorbereid wordt. Op deze manier verminderd ook de administratieve last, immers onderwijs ontwerpen evalueren en bijstellen is het onderwerp van alle dag. Een uitgekiende en eenvoudige manier van vastleggen volstaat gericht op het stellen van doelen en het behalen ervan. Leerkrachten zien meer kinderen dan die van hun eigen basisgroep en dat geeft een breder perspectief op kinderen. Onderzoek van het Slim Fit project heeft ook aangetoond dat het werkplezier daardoor verbetert. http://www.innovatieimpulsonderwijs.nl/over-iio/resultaten/

"Mensen dingen laten doen waarvan ze

zelf niet wisten dat ze het kunnen"