Eerst een visie dan een gebouw - rijke leeromgeving

In een rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving worden kinderen actief betrokken bij het leerproces, uitdaging voor het kind staat centraal.

Deze leeromgeving moet zodanig ingericht zijn dat het voor kinderen duidelijk is wat ze kunnen/moeten doen, alleen of samen en welk gedrag daarbij past (ook zichtbaar). Materialen moeten direct beschikbaar en makkelijk op te ruimen zijn. Ook is het van belang dat er nagedacht is over welke soort activiteiten naast elkaar plaats kunnen vinden en welke dus niet. Instructie naast een ontdekkend leeractiviteit in een groepje passen bijvoorbeeld niet naast elkaar. Door het traject ‘eerst een visie dan een gebouw’ denkt een team in 8 stappen na over de visie op het leren van kinderen en de indeling en inrichting van een gebouw die daarbij past. Zo ontstaan er optimale leeromgevingen: van een compacte, geluidsluwe, op de leerkracht gerichte instructieplek, tot sober ingerichte alleen-werkplekken, op communicatie gerichte samenwerkplekken en rijk ingerichte geluidsrijke doe- en ontdekplekken. Bij elke soort activiteit hoort ook ander meubilair. Ook hiervoor zijn vele mogelijkheden.

Voorbeelden van gerealiseerde nieuwbouw of vernieuwbouw:

"Mensen dingen laten doen waarvan ze

zelf niet wisten dat ze het kunnen"