cv

Ik ben senior onderwijs adviseur met veel ervaring in de dagelijkse onderwijspraktijk. 

Jarenlang ben ik directeur geweest van dynamische scholen in Amsterdam Zuidoost. In omgaan met verschillen ben ik expert geworden. Aansturen van teams die werken in moeilijke omstandigheden vind ik een uitdaging. Hen perspectief bieden en zelf nieuwe energie laten vinden zijn voor mij belangrijke doelen. 
Verantwoordelijkheid delen, samen werken en talenten benutten zijn voorwaarden voor goed onderwijs. Mensen dingen laten doen waarvan ze zelf niet wisten dat ze het konden is mijn hoogste ideaal.

 

Als onderwijsadviseur heb ik Team Onderwijs op Maat mede ontwikkeld en leiding gegeven aan het project. Vanaf september 2010 ben ik projectleider van Slim Fit, een project van het Innovatie Impuls Onderwijs. Het traject van ‘visie tot gebouw’ heb ik verder ontwikkeld. Het is inmiddels een beproefde werkwijze geworden voor scholen en kindcentra die hun onderwijskundige en educatieve concept willen vernieuwen met een daarbij passend gebouw.

 

Het begeleiden van schoolteams en directies bij het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs is een groot deel van mijn dagelijkse werk. In het zoeken naar een andere organisatie van onderwijs in een uitdagende en rijke leeromgeving ben ik expert. Teams leren samenwerken en gezamenlijke verantwoordelijkheid leren dragen voor onderwijs aan een grotere groep kinderen dan de eigen klas zie ik als een belangrijk ingrediënt voor onderwijs in de 21e eeuw. Inmiddels heb ik tientallen scholen begeleid bij het vormgeven van ander onderwijs. Scholen van Heerhugowaard tot Heerlen en van Groningen tot Goes.

 

Scholen ondersteunen bij het omgaan met calamiteiten is ook een specialiteit.

Als lid van het Calamiteitenteam van KPC Groep geef ik daar vorm aan.

 
Mijn stijl van werken is creatief, snel, resultaatgericht, direct toepasbaar, inspirerend.

Ook ben ik(mede) bedenker, ontwikkelaar en schrijver van de Kijkdoos boekjes.

In totaal heb ik ruim 130 boekjes gemaakt.

"Mensen dingen laten doen waarvan ze

zelf niet wisten dat ze het kunnen"